headerMPI
Aanmelding

Onze procedure voor een GON-aanvraag


 1. De school stelt vast dat een uitbreiding van zorg noodzakelijk is.  Zorgcontinuüm.
 2.     › Voor een weergave hoe een traject voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften er kan
         uitzien, klik hier.
      › Voor meer uitleg over de verschillende doelgroepen, klik hier.
 3. Het CLB neemt zo snel mogelijk contact met ons op.
  Dit kan:
      › telefonisch met de GON-coördinator Marianne Vandewalle: 0473/26.16.33
      › via mail naar de GON-coördinator: annvdw@hotmail.com.
 4. Het CLB bezorgt de GON-coördinator het aanmeldingsformulier.
 5. CLB maakt op basis van een handelingsgericht traject en diagnoseverslag een gemotiveerd verslag of verslag op. Deze documenten worden aan de GON-coördinator bezorgd.
 6. Er wordt een intakegesprek georganiseerd op de school waar de leerling onderwijs volgt.
      ›Hierop zijn alle partijen van het integratieteam aanwezig:
        ouders en eventueel de leerling zelf, school, CLB, GON-coördinator, eventueel GON-begeleider en
        externen.
      ›Intake omvat
          - duiden van de GON
          - formuleren van concrete hulpvragen door de school, de ouders en de leerling
          - opstellen en ondertekenen van het gemotiveerd verslag
 7. In de loop van september neemt de GON-begeleider contact op met de ouders en de school voor de eigenlijke en concrete opstart van de GON-begeleiding. In overleg wordt er al dan niet nog een opstartvergadering georganiseerd.

Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren.