headerMPI
Wat is GON?
Het geïntegreerd onderwijs is een samenwerking tussen het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs. Het is bedoeld om leerlingen met een beperking en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs met hulp vanuit een school voor buitengewoon onderwijs.
Team

Ons GON-team bestaat uit een enthousiast en onderlegd MULTIDISCIPLINAIR team van ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten en onderwijskundigen.  

Visie

Een update in het kader van het M-decreet volgt.