headerMPI
Wat is ION?

ION staat voor "Inclusief ONderwijs". Dit bestaat erin om kinderen met speciale noden (bv. door een beperking) op te nemen in het gewone onderwijs en ze het onderwijsparcours van hun leeftijdsgenoten mee te laten volgen. Belangrijk hierbij is dat de doelstellingen voor een inclusiekind niet noodzakelijk dezelfde moeten zijn dan die voor de andere kinderen van de klas.


Wie heeft er recht op?

Leerlingen met een type 2-attest kunnen gebruik maken van het inclusief onderwijs. Voorwaarde is wel dat de leerling het gewone onderwijs volgt of gaat volgen.
Inclusief onderwijs is er enkel in het lager of het secundair onderwijs (niet in de kleuterschool).

Waar vindt ION plaats?

Bij inclusief onderwijs is het de bedoeling om de leerlingen mee te laten functioneren (naar eigen kunnen) in de klaspraktijk. De ION-begeleiding zal dus meestal in de klas plaatsvinden.

Hoe gebeurt de ION-werking?

Een leerling die inclusief onderwijs volgt heeft recht op 5,5uur per week begeleiding van een ION-begeleider. Deze begeleiding kan zich op verschillende vlakken afspelen:

 

  • leerkrachtgericht
    De ION-begeleider zal samen met de leerkracht bespreken wat mogelijk is in de les. Waar nodig zal de ION-begeleider ook werkbladen of delen van de leerstof aanpassen zodat ze duidelijk en begrijpbaar zijn voor de leerling.

 

  • leerlinggericht
    De begeleiding zal meestal plaatsvinden in de klas. De begeleider kan helpen bij verduidelijking van de opdrachten en een optimale ondersteuning bieden in het functioneren in de klasgroep.

 

  • oudergericht
    De ION-begeleider is ook een aanspreekpunt voor de ouders. In samenspraak met hen zal er overlegd worden waar de focus op het gebied van integratie zal liggen en wat de doelstellingen zijn waaraan zal gewerkt worden.