headerMPI
Welkom op de website van het GON-team van MPI het vindingrijk

Als dynamisch, gemotiveerd en flexibel team streven we naar specifieke ondersteuning voor iedere leerling. Hierbij houden we rekening met de persoonlijkheid, de noden en de talenten van elkeen.
Ons team streeft naar continuïteit binnen de begeleiding ter bevordering van de vertrouwensrelatie tussen leerling en begeleider. Om onze adequate en handelingsgerichte werking te bevorderen voorzien we ruimte voor regelmatig overleg en bijscholingen. We hanteren een leerling-, ouder-, en teamgerichte werking. De effectieve GON-momenten kunnen op verschillende manieren worden ingevuld. Individueel, in groep of teamondersteunend. Dit alles gebeurt in samenspraak met het voltallige integratieteam.

Hier vindt u meer informatie over onze werking, onze visie, ons team en nog zoveel meer.
Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren via het contactformulier. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.