headerMPI
Doelgroepen

We begeleiden leerlingen op elk onderwijsniveau: kleuter, lager, secundair en hoger niet-universitair onderwijs.

 

Wij bieden professionele hulpverlening aan leerlingen met één van onderstaande attesten:

 

 • Basisaanbod
  leerlingen met een leerstoornis die de overstap maken van een BuBaO- of BuSo-school naar het gewoon onderwijs
 •  

 • Type 2
  ION-leerlingen, klik hier voor meer info.

   

 • Type 3
  leerlingen met ernstige emotionele en/of gedragsstoornissen zoals ADHD, ODD, OCD, ...
 •  

 • Type 4
  leerlingen met een motorische beperking, DCD, CP (cerebrale parese), NAH, ...
 •  

 • Type 6
  leerlingen met een matige visuele beperking

   

 • Type 7
  leerlingen met een auditieve beperking of met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis en dysfasie

   

 • Type 9
  leerlingen met een autismespectrumstoornis